VITAJTE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE!

 

MENÍM SVOJE MESTO- PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME 

 

všetkým rodičom a priateľom

našej materskej školy za:

 

  • finančný príspevok vo forme 2 % z daní,

  • dary vo forme hračiek, učebných pomôcok, výletov, exkurzií a akcií pre deti,

  • separáciu a zber papiera a PET fliaš,

  • akúkoľvek pomoc pri skrášľovaní priestorov a areálu MŠ,

  • prípravu a pomoc pri akciách a výletoch s deťmi.

 

MILÍ RODIČIA

pozývame vás

dňa 22.11. od 15.00 hod.

do  jedálne v budove B                 
na ochutnávku nátierok,
ktoré pripravujú Vašim deťom
zamestnanci ŠJ v našej  MŠ.