ADAPTÁCIA

 

V septembri nastúpia do MŠ deti prvýkrát. Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje strach a neistotu. Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kolektívu sú individuálne, vychádzajú  z temperamentu detí a ich osobnosti, z výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby na matku. Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s rovesníkmi. Deti sa učia poznávať povahové vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteľov. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávať s dieťaťom o materskej škole veľmi pekne, nerobia z nej strašiaka, motivujú dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo.

Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri:

                                                                                     

  • Zobúdzajte deti skôr, aby ste predišli časovému stresu.   

  • Buďte pokojní, ak dieťa začne "vyjednávať".

  • Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču.

  • Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť.

  • Ak dieťa plače a nereaguje na slová odlúčenie čo najviac urýchlite.

  • S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte.

  • Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní).

  • Rozprávajte dieťaťu čo budete robiť keď sa vráti z MŠ.

  • Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, učitelia vedia ako dieťa zaujať.

  • Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).