Denný režim

DENNÝ REŽIM

 

Čas

Činnosti

6:15-8:00

Príchod detí do materskej školy

Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

Ranný kruh- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenia

 

 

8:15-9:00

8:45-9:30

Osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu

Desiata

1. zmena

2. zmena

 

 

9:00-11:15

9:30-11:45

Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku – vychádzka, hry na školskom dvore

1. zmena

2. zmena

 

 

11:15-12:00

11:45-12:30

Osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu

Obed

1. zmena

2. zmena

 

Popoludňajší odpočinok

 

 

 

14:15-15:00

14:45-15:30

Pohybové a relaxačné cvičenia

Osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu

Olovrant

1. zmena

2. zmena

15:00-16:45

Hry a činnosti podľa výberu detí-

individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky a vzdelávacie aktivity