PRÁZDNINY 2018/2019

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

 30.10.2018

 (utorok)

 31.10. -

 2.11.2018

 5.11.2018

 (pondelok)

vianočné

 21.12.2018

 (piatok)

 27.12.2018 -
 7.1.2019

 8.1.2019

 (utorok)

polročné

 31.1.2019

 (štvrtok)

 1.2.2019

 (piatok)

 4.2.2019

 (pondelok)

jarné

Košický kraj Prešovský kraj

 15.2.2019

 (piatok)

 18.2. - 

 22.2.2019

 25.2.2019

 (pondelok)

Bratislavský kraj Nitriansky kraj Trnavský kraj

 22.2.2019

 (piatok)

 25.2. -

 1.3.2019

 4.3.2019

 (pondelok)

Banskobystrický kraj Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

 1.3.2019

 (piatok)

 4.3. -

 8.3.2019

 11.3.2019

 (pondelok)

veľkonočné

 17.4.2019

 (streda)

 18.4. -

 23.4.2019

 24.4.2019

 (streda)

letné

 28.6.2019

 piatok)

 1.7. -

 31.8.2019

 2.9.2019

 (pondelok)