MILÍ RODIČIA

pozývame vás

dňa 22.11. od 15.00 hod.

do  jedálne v budove B                 
na ochutnávku nátierok,
ktoré pripravujú Vašim deťom
zamestnanci ŠJ v našej  MŠ.