Prevádzka MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA JE V PREVÁDZKE V PRACOVNÝCH DŇOCH

OD 06:15  DO 16:45 HODINY

 

PREVÁDZKA TRIED

 

Budova  A :     

Trieda č. 1. "Sovíčatá"            07:00 – 16:00

Trieda č. 2. "Bublinkáči"       07:00 – 16:00

Trieda č. 3. "Motýliky"           06:15 – 16:45

 

Budova B :     

Trieda č. 4. "Kvetinky"           06:15 – 16:45

Trieda č. 5. "Žabky"                 07:00 – 16:00

Trieda č. 6. "Srdiečka"            07:00 – 16:00

 

SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ

 

Budova  A :    

V čase od 06:15 do 07:00 hod. sa deti z tried budovy  A schádzajú a

v čase od 16:00 do 16:45 hod. rozchádzajú v 3. triede "Motýliky".

 

Budova B :     

V čase od 06:15 do 07:00 hod. sa deti z tried budovy B schádzajú a 

v čase od 16:00 do 16:45 hod. rozchádzajú v 4. triede "Kvetinky".