Naša škôlka

NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

 

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Chrenová 1,na ulici Ľudovíta Okánika v Nitre. Brány školy boli prvýkrát otvorené v septembri 1971. Škola má 2 typizované jednopodlažné budovy pavilónového typu.

Budova A má 5 pavilónov:             

  • 1.trieda "SOVÍČATÁ"

  • 2.trieda "BUBLINKÁČI"

  • 3.trieda "MOTÝLIKY"

  • mestské jasle

  • hospodársky pavilón 

V budove B sú 4 pavilóny:

  • 4.trieda "KVETINKY"

  • 5.trieda "ŽABKY"

  • 6.trieda "SRDIEČKA"

  • hospodársky pavilón

K budovám patrí priestranný areál s veľkými trávnatými plochami, asfaltovými chodníkmi, upravenými pieskoviskami, lavičkami, preliezkami, pružinovými hojdačkami, kolotočom, exteriérovou zostavou na pohybovú činnosť a eko-altánkom.

V školskom roku 2018/2019 je v našej materskej škole zapísaných  136 detí v 6 triedach.