Projekty škôlky

PROJEKTY A AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY

 

  • Eko - domček

  • Eko - altánok

  • Separáčik

  • V zdravom tele zdravý duch

  • Chodníček k zdraviu

  • Športom si zdravie upevníme, aj sa pri tom zabavíme

  • Dajme spolu gól

 

CHODNÍČEK  K ZDRAVIU

AKCIE  V MŠ- 2016/2017

ŠPORTOM SI ZDRAVIE UPEVNÍME, AJ SA PRI TOM ZABAVÍME

AKCIE V MŠ- 2017/2018