EKO - ALTÁNOK

 

Plánované aktivity v Eko-altánku majú za cieľ prispieť k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu detí k ochrane prírody a k svojmu okoliu.