EKO - DOMČEK

 

Plánovanými aktivitami v Eko-domčeku sa zameriavame na civilnú ochranu, bezpečnosť detí pri styku s neznámymi osobami, prípravu osláv, sviatkov, ľudové tradície, ochranu životného prostredia, zdravý životný štýl formou simulačných hier a zážitkového učenia.