Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

MATERSKEJ ŠKOLY  ĽUDOVÍTA OKÁNIKA 6 V NITRE

 

Predseda :           

  • ALENA CETÉNYIOVÁ, zástupca za pedagogických zamestnancov

Podpredseda :  

  • DANIELA KERTÉSZOVÁ, zástupca za pedagogických zamestnancov

Členovia rady:

  • TERÉZIA LUKACSOVICSOVÁ, zástupca za prevdzkových zamestnancov

  • ZUZANA JANČOVIČOVÁ, zástupca za rodičov

  • ANNA ORLÍKOVÁ, zástupca za rodičov

  • MARIANNA UHEROVÁ, zstupca za rodičov

  • Ing. PETER KOŠŤÁL, PhD., zástupca mesta Nitra

  • Mgr. ANNA KUKLOVÁ, zástupca mesta Nitra

  • DARINA MIKULÁŠIKOVÁ, zástupca mesta Nitra

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY