ZÁUJMOVÉ AKTIVITY

 

ČIMOVINKY

  •  lektorka Zuzka z CVČ Domino

ANGLICKÝ JAZYK

  • lektorka Mgr. Elizabeta Arvensisová

KRASOKLUB MESTA NITRA

  • Zimný štadión

PAMPÚŠIK

  • CVČ Domino- Hudobno-dramatický krúžok

  •  lektorka Valentová

TENISOVÁ ŠKôLKA

  •  TCN Tenisový klub Nitra

  •  tréner Kopecký

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

  •  súkromná škola plávania Delfín

  •  Mestský bazén