ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť s celodenným aj poldenným pobytom deťom vo veku 2,5 - 6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou zabezpečuje 12 kvalifikovaných učiteľov, ktorí spľňajú podmienky odbornej i pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.Kolektív dopľňajú 4 prevádzkoví zamestnanci a 6 zamestnancov školskej jedálne.

             

BUDOVA  A

BUDOVA  B

I. trieda " SOVÍČATÁ "  

EDITA MIČÁTKOVÁ

DANIELA VOLEKOVÁ

 

IV. trieda " KVETINKY "

Mgr. ANDREA BURIANOVÁ

Mgr.KATARÍNA UHARČEKOVÁ

 

II. trieda " BUBLINKÁČI "  

DANIELA KERTÉSZOVÁ 

ALENA CÉTENYIOVÁ  

V. trieda " ŽABKY "       

Mgr. ALENA SVETLÍKOVÁ    

MÁRIA TULIPÁNOVÁ

III. trieda " MOTÝLIKY "    

Mgr. ROMAN ZÁTOPEK

Mgr. LUCIA POLČÍKOVÁ     

VI. trieda " SRDIEČKA "          

JOZEFA JARUNKOVÁ

Mgr. ELENA OROSZOVÁ          

Prevádzkoví zamestnanci:

ELIŠKA  ŠPÁNIKOVÁ

TERÉZIA LUKACSOVICSOVÁ

Prevádzkoví zamestnanci:

KATARÍNA JESENSKÁ               

SILVIA URBANOVÁ         

Vedúca ZŠS: 

MONIKA SABOVÁ     

 

Školská jedáleň:

KVETOSLAVA ČIČMANOVÁ             

JANKA JUHÁSOVÁ              

ELIŠKA MIHÁLKOVÁ         

SILVIA ZIMMERMANNOVÁ

IVONA EGYUDOVÁ

ANNA KOVÁČIKOVÁ