V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA

grantový program

ABY   ĽUDIA   ĽUĎOM   POMÁHALI   2

Autor projektu: doc.RNDr. Tunde Juríková, PhD.

„ V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ   DUCH“

 •   inovatívny program výchovy ku zdraviu detí predškolského veku

CIELE :

 • Podporiť interaktívne formy činností zamerané na výchovu ku zdraviu.

 • Organizovať tvorivé aktivity vedúce k zdravému životnému štýlu.

 • Vytvoriť vzorové pracovné listy vedúce k podpore zdravia.

AKTIVITY :

 • Práca s pracovnými listami v oblasti zdravia.

 • Organizácia interaktívneho podujatia  „ Deň ovocia“ s cieľom zvýšenia konzumácie ovocia.

 • Pohybové aktivity v zimnej prírode s cieľom posilnenia imunity detí.

 • Organizácia interaktívneho podujatia  „ Deň liečiviek“  s cieľom spoznania liečivej sily prírody a posilnenia imunity detí.

 • Pohybové aktivity v jarnej prírode -  Arborétum Mlyňany.

 • Organizácia podujatia  „  Deň zdravia“   s cieľom  poukázať na prepojenie a dôležitosť zdravej výživy a pohybu.

 • Práca s pracovnými listami v oblasti pohybu a zdravia detí.

 • Organizácia záverečného podujatia  „  V zdravom tele zdravý duch“ s aktívnou účasťou rodičov.